Wat levert een veranderingsproces voor u op?

Profijt voor u staat voorop

Veranderen is geen doel op zich: onze adviseurs, project- en interim managers zijn geïnteresseerd in oplossingen waarbij alle belanghebbenden van uw organisatie profijt hebben: u als opdrachtgever, het management, de eventuele aandeelhouders, uw klanten en -niet in de laatste plaats- uw medewerkers. MaXimus beschouwt veranderingen als middel om uw organisatie en haar medewerkers beter te laten functioneren.

Onze werkstijl kenmerkt zich door sterk resultaat- en klantgericht optreden waarbij een opdracht pas is afgerond als de afgesproken verandering ook is gerealiseerd. Uw organisatie en medewerkers vormen uiteraard de belangrijkste krachtbron van waaruit veranderingen plaatsvinden; wij begeleiden dat proces. Anders geformuleerd: samen bedrijven we integraal change management. Samen leren we van het veranderingsvraagstuk en wij leren uw organisatie om daarmee dynamisch om te gaan, vanuit wisselend perspectief. Dat doen we met grote mate van betrokkenheid en gedrevenheid. En daarnaast met de nodige humor en plezier in het werk.


Wat kunt u van ons verwachten

In goed overleg komen we tot een eenduidige opdrachtformulering, waarbij het doel van de verandering volstrekt helder is. Gezamenlijk bepalen we de richting, de aanpak en het gewenste resultaat. Wij analyseren het vraagstuk, komen met een advies / oplossing en vervolgens realiseren we de gewenste verandering. U weet te allen tijde waar u aan toe bent: de aanpak, het resultaat, de kwaliteit, de kosten en de doorlooptijd.